12.06.2023

Perinteinen suomalainen aita kestää aikaa


 

Puuaita kuuluu suomalaiseen rakennusperinteeseen. Luontoa mukaileva perinteinen aita on kestävä, monikäyttöinen ja edullinen, ja siksi se on monien suomalaispihojen kestosuosikki.

Suomalainen rakennusperinne ja estetiikka ovat olennainen osa suomalaista rakentamista ja arkkitehtuuria. Suomalaisessa rakennusperinteessä korostuvat yksinkertaiset ja käytännölliset ratkaisut, joiden tavoitteena on luoda kestäviä ja toimivia rakennuksia. Rakennuksissa käytetään usein paikallisia materiaaleja, kuten puuta ja kiveä sekä korostetaan materiaalien luonnollisuutta.

Suomalaisen rakennusperinteen ja estetiikan keskeisiä piirteitä ovat muun muassa selkeät ja pelkistetyt muodot, luonnonläheiset värit ja materiaalit sekä harmoniset mittasuhteet. Arkkitehtuurissamme pyritään usein yhdistämään moderni muotoilu ja perinteiset rakennusmenetelmät sekä luomaan yhteyksiä rakennuksen ja ympäröivän luonnon välille.

Suomalaisen rakennusperinteen ja estetiikan vaikutus näkyy edelleen nykyaikaisessa rakentamisessa, ja monet nykyaikaiset arkkitehtuurin suunnittelijat ovat ottaneet vaikutteita suomalaisesta perinteestä ja estetiikasta. Sen myötä suomalaista kulttuuriperintöä ja identiteettiä vaalitaan ja arvostetaan laajasti Suomessa.

Aita symboloi paikallisuutta

Perinteinen aita voi vaihdella maa- ja kulttuurikohtaisesti, mutta yleisesti ottaen perinteisellä aidalla tarkoitetaan luonnollisesta materiaalista, kuten puusta tai kivestä valmistettua aitaa. Myös pensasaita tai pajusta punotut aidat mielletään perinteiseksi aidaksi. 

Englannissa perinteinen aita on usein kivimuuri, Suomessa vastaavasti puuaita. Perinteinen aita suunnitellaan kestämään pitkään ja se on paikallisten rakennusperinteiden ja arkkitehtuurin symboli. Monet haluavatkin valita perinteisen aidan ulkonäön, kestävyyden ja ekologisuuden takia.
 


Ennen vanhaan puuaitaa käytettiin moniin eri tarkoituksiin. Yleisimpiä käyttötarkoituksia olivat kotieläinten aitauksen rakentaminen, viljelysten suojaaminen eläimiltä ja naapurien erottaminen toisistaan.

Aitaa käytettiin yleisesti lehmien, lampaiden, sikojen ja kanojen pitämiseen omalla alueellaan. Se esti eläinten pääsyn naapurien alueille ja suojasi samalla viljelyksiä.

Puuaitaa käytettiin myös suojaamaan peltoviljelmiä eläimiltä. Aita suojasi viljelyksiä vahingoittumiselta ja varmisti, että sadonkorjuu oli tehokasta.

Lisäksi puuaitaa käytettiin naapurien välisen rajan merkitsemiseen. Aita auttoi määrittämään, mihin oma tontti päättyi ja mistä naapurin tontti alkoi.

Perinteisen puuaidan käyttö nykyään

Puuaitaa käytetään nykyaikana edelleen moniin eri tarkoituksiin. Yksi tärkeimmistä käyttötarkoituksista on kotipihojen ja puutarhojen rajaaminen. Puuaita voi tarjota yksityisyyttä ja estää uteliaiden pääsyn pihalle. Aita voi myös toimia esteenä eläimille ja estää niiden pääsyn pihaan.

Puuaitaa käytetään myös kotieläinten aitauksen rakentamiseen, vaikkakin tämä käyttötarkoitus on vähentynyt kaupunkialueilla. Nykyisin omakotitalojen pihoilla rakennetaan aita usein lemmikkikoiran ja lasten takia.

Puuaita on myös pihan koriste-elementti, joka antaa kodille tai pihapiirille luonnonläheistä ilmettä. Puuaita voi tukea maisemasuunnittelua ja vahvistaa pihan ulkonäköä. Koska puuaidan korkeutta, väriä ja muotoa voidaan muuttaa, voidaan se saada muokattua sopimaan ympäröivään maisemaan. 

Voidaankin sanoa, että perinteinen puuaita on edelleen kestävä, ekologinen, monikäyttöinen ja edullinen sekä kaunis ratkaisu moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin.


Jos etsit perinteistä aitaa pihallesi, soita, niin autamme: 050 368 9797.

 

 

 

Ota yhteyttä