04.05.2023

Puuaidan elinkaari
Puuaita on erinomainen esimerkki materiaalista, joka on luonnostaan osa kestävää kiertotaloutta. Kiertotalous perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätteen minimointiin. Puuaidan valmistus, käyttö ja kierrätys voidaan niin ikään toteuttaa kiertotalouden periaatteita noudattaen.

Alla kerromme kuuden kohdan kautta, mitä kaikkea aidan elinkaaresta tulee tietää, jotta siitä voisi nauttia niin pitkään kuin mahdollista. Vinkit pidentävät aidan käyttöikää, mutta ne myös lisäävät ekologisuutta.

Raaka-aine

Paikallisen raaka-aineen käyttäminen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää ympäristövaikutusta. Puu on uusiutuva luonnonvara, joka kasvaa jatkuvasti ja sen käyttö ei kuluta maapallon varantoja. Suomen metsät ovatkin yksi Euroopan suurimmista metsävarannoista. Metsissämme noudatetaan kestävän metsänhoidon periaatteita, joiden avulla pyritään ylläpitämään metsien monimuotoisuutta, edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja turvaamaan metsän taloudellinen hyödyntäminen myös tuleville sukupolville. 

Valmistus

Valmistuksessa kannattaa välttää turhaa hukkaa. Mittojen suunnittelu auttaa pienentämään hukkaprosenttia, ja elementtituotannossa voidaan helposti maksimoida raaka-aineen käyttö. Hukkapalat voidaan toimittaa hyötykäyttöön tuottamalla vaikka pienempiä aitaelementtejä tai lahjoittamalla hukka-aines lintupönttöjen tekijöille, kouluille tai harrastelijakerhoille. Puuaita voidaan myös suunnitella rakennusteknisesti kestäväksi ja pitkäikäiseksi, jolloin sen elinkaari pitenee. 

Aidan asennus

Asennustyöt kannattaa suunnitella huolellisesti, jolloin vältytään turhilta työmaakäynneiltä ja kuljetuksilta. Työmaan pitäminen siistinä ja jätteiden kierrätys asianmukaisesti vähentävät ympäristövaikutuksia. Työvoimassa kannattaa suosia paikallista, jotta kuljetukset ja päästöt vähenevät.

Aidan huolto

Puuaitaa huoltamalla ja tarvittaessa korjaamalla säännöllisesti aidan käyttöikää voidaan pidentää entisestään. Puuaidan voi myös pestä liasta parin vuoden välein, näin aita pysyy hyvännäköisenä ja luonnollisena. Huolto-, korjaus-, ja pesutoimenpiteet ovatkin erittäin tärkeässä osassa aidan elinkaaren pidentämisessä.

Aidan käyttö

Puusta valmistettu aita on visuaalisesti miellyttävä ja luonnollisen näköinen. Puuaita nostaa myös asunnon arvoa. Se voi olla merkittävä tekijä kiinteistön myynnissä tai vuokrauksessa.

Aidan purku ja kierrätys

Kun puuaita on saavuttanut teknisen käyttöikänsä, voidaan se hävittää ekologisesti. Sitä voidaan hyödyntää uudelleen esimerkiksi polttopuuna tai haketettuna puujätteenä. Näin puuaidan materiaali saadaan hyödynnettyä tehokkaasti ja jätteen määrä vähenee. 


 

 

 

Ota yhteyttä