Toimitusehdot

Toimitusaika: 

Sovitaan tilauksen yhteydessä. Arvio n. 4-6 vkoa tilauksesta. 

Maksuehdot: 

30 % tilausvahvistusmaksu, 60 % kun elementit toimitettu/asennettu, loput kun urakka hyväksytysti vastaanotettu, 14 pv netto,  viivästyskorko 7 %, huomautuskulut 5 euroa tai 100 % maksu käteisellä ennen tavaran luovutusta. Tuotteet ovat Kruunuaita Oy:n omaisuutta kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu. Mikäli lopullinen materiaali/asennus tarve poikkeaa lisäten tai vähentäen tarvikkeiden/asennusten määrää, suoritetaan mahdolliset lisäveloitukset ja – hyvitykset voimassa olevan hinnastomme mukaisin yksikköhinnoin(kts. Palautus-ehdot). Jos aidan pituus muuttuu niin kokonaishinta muuttuu vastaavasti. Rakennusliikkeet/yritykset, 30 % tilausvahvistusmaksu, 60 % kun tuotteet valmistettu, loput 10 % kun tuotteet toimitettu/asennettu, 14 pv netto, viivästyskorko 16 %, viivästysmaksu 40 eur, alv 0 %. Huomautusajan(8 pv) jälkeen laskuihin tehtävät muutokset 40 eur/lasku, alv 0 %.

Takuu:              

Elementeille ja tarvikkeille kaksi vuotta, ei koske ulkoisia vahinkoja.(esim. myrsky/routavauriot). Asennustyölle annamme 5 vuoden takuun(koskee ainoastaan Kruunuaidan avohahlomallisilla asennettuja aitoja), ei koske ulkoisia vahinkoja(esim. myrsky/routavauriot/maan liikkumiset(rinnekohdat)). Puurunkoisille porteille ei ole takuuta, ne voivat vääntyä/elää säiden mukaan. Teräsrunkoisilla porteilla on 2 vuoden takuu.

Asennus:

Asennuksen ollessa kysymyksessä, asiakas vastaa maanalaisten putkien, johtojen ja kaapelien merkitsemisestä. Asemapiirros ei ole riittävä selvitys kaapeleiden sijainnista vaan kaapelit on merkittävä maastoon. Maajalka-asennus sisältää yhden valu/kalliojalan asennuksen, ylimenevältä osalta laskutetaan normaalihinnaston mukaisesti(lisähinta 45 eur/jalka+betonit). Valuasennuksessa kaivetut maat tasoitellaan aidan alle tai läheisyyteen. Kruunuaita Oy ei vastaa asennusvaiheessa mahdollisesti vaurioituneista istutuksista tai muusta kasvillisuudesta. Asennusalue on noin metri asennuslinjan molemmin puolin. Asennus ei sisällä vanhan aidan purkua vaan siitä on sovittava aina erikseen. Purkutöihin ei kuulu sähkötyöt, vaan ne veloitetaan aina erikseen. Asennustöihin ei kuulu valumuottien teko, rimoitukset/laudoitukset, perustusvalujen/maankorotukset, rännien poisto/laitto, postilaatikoiden poistot/asennukset, sähkötyöt, terassien purku/asennus, istutusten/kasvillisuuden/puiden poisto tai muut ns. pihatyöt. Nämä ovat erikseen tehtäviä töitä ja ne toteutetaan tarvittaessa tuntiveloituksella, 58 eur/h, sis alv 24 %. Tuntitöissä veloitetaan myös matkat tuotantotiloista kohteeseen. Jos aidan pituus muuttuu niin kokonaishinta muuttuu vastaavasti.

Kuljetus:

Kuljetus veloitetaan aina erikseen. Kuljetus pääkaupunkiseudulle 145 eur, sis alvin 24 %. Muualle Suomeen Kaukokiidon hinnaston mukaisesti.(yleensä n. 150-300 eur)

Kuljetus on ulkoistettu Kaukokiito Oy:lle, Kruunuaita Oy ei vastaa kuljetusvaurioista eikä -aikatauluista. 

Lisäveloituksellinen Hiab-purku on tilattava aina erikseen.(ei sisälly normaaliin rahtimaksuun)

Valmisbetonin valmistus/kuljetus on ulkoistettu Lujabetonille, Kruunuaita ei vastaa kuljetusvaurioista eikä aikatauluista.

Muutokset:

Muutokset, erityistoiveet sekä värisävyt on ilmoitettava aina kirjallisesti, esim. sähköpostitse, suullinen ilmoitus ei riitä. Halutut muutokset/lisäykset vakiomalleihin tulee myös ilmoittaa kirjallisesti, esim. sähköpostitse, suullinen ilmoitus ei riitä.

Palautus:

Elementit valmistetaan mittatilaustyönä, joten valmistetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta eikä sopimusta voi peruuttaa.

Mahdollisesti erikseen sovituista palautuksista hyvitetään korkeintaan 70 % ostohinnasta. Palautus tapahtuu asiakkaan kustannuksella. Palautuskuormaan on lisättävä aina selvitys palautettavista tuotteista, määrä sekä syy palautukselle.

Mikäli aitapaketista jätetään pois joku tarvikeosa(esim. teräsmaajalat), hyvitetään siitä 70 % tarvikehinnaston hinnasta.

 

Muut:

Valittaessa peltikate, hintaan sisältyy tasainen katelauta. Peltikate on 200 cm pitkä, mikäli elementti on pitempi, koostuu peltikate useammasta osasta.

Yhtenäisessä katelaudassa katelaudat ovat 20 cm pitempiä kuin elementit. Katelaudat on lyhennettävä asennusvaiheessa oikeaan mittaan.

Painekyllästettyyn toimitukseen tulee tasainen katelauta.

Valittaessa peltinen tolpan hattu, hintaan sisältyy tarvittavat liimat.

Painekyllästetyissä aidoissa katkaisupinnat ovat käsittelemättömät. Painekyllästetyn aidan voi pintakäsitellä aikaisintaan vuoden kuluttua toimituksesta.

Painekyllästetyssä materiaalissa voi olla sävyeroja. Sävyerot tasaantuvat ajan myötä.

Painekyllästetyn puun halkeilu saadaan parhaiten estettyä pintakäsittelyllä. Painekyllästetyn tavaran tulee antaa rauhassa kuivua ennen käsittelyä.

Painekyllästetty materiaali voi kuivuessaan vääntyä.

Betonit, injektointimassat sekä eristeet laskutetaan käytön mukaan. (valu/kallio/porttiasennuksissa, menekkiarvio n. 15 eur/aitametri)

Valmisbetonin valmistus/kuljetus on ulkoistettu Lujabetonille, Kruunuaita ei vastaa kuljetusvaurioista eikä aikatauluista.

Minimiveloitus tuntitöissä 2 h.

Tuntitöissä sovituissa asennuksissa veloitetaan tuntiveloituksella myös matkat tuotantotiloista kohteeseen.

Elementtien kasauksessa ei kohdisteta naulausta.

Elementeissä näkyy naulausjäljet, niiden kittaus/maalaus tehdään aina tuntitöinä.

Mittojen mukaan tehdyissä elementeissä pyritään pitämään lautojen välit vakiona, elementin päädyssä voidaan tarvittaessa kaventaa lautaa.

 

 

VAKIOELEMENTTIEN LAUTOJEN VÄLIT(RAKO):

TASA, n. 1,9 cm

KARTANO, n. 2,5 cm

PEHTOORI, n. 1,9 cm

SIRO, n. 5,0 cm

SUVI, n. 4,5 cm

SUVI 20, n. 2,0 cm

KAROLIINA, n 1,9 cm

AURORA, n. 1,9 cm

PIHA, n. 1,9 cm

RYTMI, n. 3,3 cm

MODERNI, n. 4,5 cm

MODERNI 20, n. 2,0 cm

PÄIVÖLÄ, n. 1,9 cm

RIIHELÄ, n. 5,0 cm

SUVELA, n. 5,0 cm

SOINTU, n. 1,9 cm

RYHTI, n. 1,9 cm

PATIO, riippuu elementin korkeudesta, n.0,5-2,5 cm

HOVI, n. 2,0 cm

 

Aita-asennuksen ohjeelliset laatukriteerit:

 

Teräsmaajalka lyödään maahan maan mukaisesti, ei välttämättä tolpan suuntaisesti. Teräsjalan/tolpan kiinnikkeen ei tarvitse olla tolpan keskikohdassa, tolppaan tulee saada kiinni vähintään 2 ruuvia molemmin puolin. Aidan keskilinja saa heittää 30 mm keskilinjasta. Mikäli maajalkaa siirretään jälkikäteen, aidan takuu raukeaa.

Elementit asennetaan n. 20 cm maavaralla. Mikäli kohteessa on jyrkästi laskeva rinne, maavara on tällöin rinteen laskun mukainen, kuitenkin niin, että maavara on elementin toisessa päässä aina vähintään 5 cm.

Elementtien L-kiinnikkeet kiinnitetään talon puolelle, ellei toisin ohjeisteta.

Vanhoihin tolppiin uusien elementtien mitoitus tehdään niin, että elementti tehdään lyhyemmän pituusmitan mukaan. Tällöin voi muodostua ylös tai alas rakoa elementin ja tolpan väliin, riippuen tolpan vinoudesta.

Mikäli haluaa poikkeavan maavaran, tulee asiakkaan olla paikalla aidan asennuksen aikana. Jälkeen päin suoritetut elementtien korkeusmuutokset toteutetaan lisätöinä. Tuntiveloitus 58 €/h, sis. alv.

Nurkissa, aukkojen kohdilla ja tontin rajoilla elementit lyhennetään oikeaan mittaan. Elementtien lyhennykset kuuluvat aidan asennustyöhön. Lyhennetyt elementit maalataan sahauskohdasta aina ennen elementin kiinnittämistä. Poikkeuksena pohjamaalatut ja painekyllästetyt elementit, näitä ei käsitellä.

Kallioasennuksissa toleranssit ovat suurempia, koska kallioon harvoin pystyy poraamaan reikää määrättyyn kohtaan. Kalliojalkojen tapin ja levyn välinen nivelkohta antaa hieman periksi, jolloin aita voi hieman heilua. Aidan kestävyyteen tällä ei ole merkitystä.

Jos vanha perustusvalu on tukeva, voidaan siihen yhdistää kalliojalalla uusi perustus.

Jos halutaan perustusvalu korotettavaksi maanpinnan yläpuolelle, muottityöt sekä siihen liittyvät lisätyöt tehdään tuntiveloituksella ja materiaalit laskutetaan käytön mukaan.

Tolpat sahataan määrämittaan elementtien pystytyksen jälkeen n. 5-7 cm aitaelementin yläpinnasta. Sahaus suoritetaan moottorisahalla. Tolpanhatuilla suoritetaan tolpan viimeistelyoikaisu.

Teräsmaa/kallio/H-valujalan maanpäälle jäävän osan U kohdan alapinnan taso saa jäädä max. 20 cm korkeudelle maan pinnasta. H-valujaloissa minimisuositus on 5 cm maasta. Teräsmaa/kalliojaloissa minimisuositus on 1 cm.

Ruuvipaaluja ei välttämättä saa porattua maahan aitalinjaan. Ruuvipaalut eivät kiinnity heti tiukasti maaperään, vaan ne heiluvat 1-2 vuoden ajan asennuksesta, kunnes häiriintynyt maaperä ympäriltä on tasaantunut.

Paikkamaalaus kuuluu asennustöihin. Paikkamaalauksessa paikataan kevyesti maalaten maalausrimojen ja pakkauslevyjen kohdat sekä asennuksen aikana syntyneet kolhut. Teräsosia ei maalata.

Aita asennetaan aina merkittyyn tai näytettyyn kohtaan. Aidan paikan merkitseminen maastoon, esim. nurkkapisteet puutikuilla, olisi suositeltavaa. Lopullinen aidan paikka saa heittää merkitystä tai näytetystä linjasta 10 cm. Aidan siirto jälkikäteen on aina lisäveloituksellinen työ.

Teräsmaajalkaa/H-valujalkaa ei saa asentaa talon viereen, koska talon salaojat ja eristeet voivat vaurioitua. Talon viereinen elementti kiinnitetään lähtökohtaisesti aina talon seinään kiinni L-kiinnikkeillä, jolloin siihen ei tule tolppaa.

 

Portteihin on valittavissa lappisalpa tai liukusalpa. Portit ovat lukittavissa riippulukolla(ei kuulu toimitukseen) portin aukeamissuuntaan.

Portteihin tulee säädettävät saranat ruostumatonta terästä.

Portit asennetaan pääsääntöisesti valuperustuksella.

 

Lisätyö veloitukset:

Aidan tarkistusmittaukset suoritetaan asennuksen aloituspäivänä. Ylimääräiset mittauskäynnit veloitetaan tuntiveloituksella, 58 eur/h, sis alv 24 % + kilometrikorvaukset, 0,45 eur/km

Verottajalle työmaan tiedonanto, 150 eur/kohde. (Tällöin Kruunuaita Oy toimii urakan päätoteuttajana.)

Tuntitöissä, 58 eur/h, sovituissa asennuksissa veloitetaan tuntiveloituksella myös matkat tuotantotiloista kohteeseen.

 

Puutavara:

RT-kortin 21-10978 ohjeen mukaiset laatuvaatimukset.

Taulukko 12, Ulkoverhouslautojen näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset:

Oksat Sallitaan oksia, joiden koko on enintään 50% laudan leveydestä. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa.

Oksalohkeamat Sallitaan enintään kolme kappaletta 10 mm:n suuruisia oksalohkeamia kahden metrin matkalla.

Oksanreiät Ei sallita.

Koro ja kaarnaroso Sallitaan enintään yksi 6 mm leveä ja 100 mm pitkä koro ja kaarnaroso yhden metrin matkalla. Sallitaan 5 %:ssa ulkoverhouslautaerästä.

Pihkakolot Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 200 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 100 mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.

Halkeamat Laudan keskialueella sallitaan halkeamia, ei kuitenkaan läpimeneviä halkeamia, joiden pituus on enintään 15 % laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään 50 % laudan leveydestä.

Lyly ja muut muotoviat Sallitaan ainoastaan siinä määrin, että lautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu.

Lapevääryys: 30 mm kahden metrin matkalla.

Syrjävääryys: 4 mm kahden metrin matkalla.

Kierous: 20 mm kahden metrin matkalla.

Sydänjuova Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään 50 % laudan pituudesta.

Sinistymä Ei sallita.

Värivika Ei sallita.

Laho Ei sallita.

Hyönteisvahingot Ei sallita.

Paikat Ei sallita.

Sormijatkokset Sallitaan